BYT LAND

SPRÅK

Företaget

Våra kärnvärden

Vi har en gemensam kultur där vi dagligen arbetar efter våra fyra kärnvärden kompetenta, effektiva, lösningsorienterade och nytänkande. Från start till mål ska våra kunder och samarbetspartners känna att vi levererar dessa värden i allt vi gör.

KOMPETENTA – vår breda tekniska kunskap och intresse för bilbranschens behov gör att vi på bästa sätt står rustade att lösa våra kunders utmaningar.

EFFEKTIVA – genom kontinuerlig utveckling av våra IT-system och löpande utbildning av våra medarbetare skapar vi förutsättningar för smidiga och effektiva totallösningar.

LÖSNINGSORIENTERADE – genom nära samarbeten med våra kunder skapar vi lösningar som förenklar och förbättrar kundens vardag.

NYTÄNKANDE – vi vill förtjäna titeln Lead Logistic Provider. Detta gör vi genom att skapa en kunnig och nyfiken ledarbetarkultur som tillsammans med kunderna utvecklar framtidens billogistiklösningar.

Kvalitet & Miljö

Kvalitet med fokus på hållbar utveckling

På Axess Logistics är kvalitets- och miljöarbetet en integrerad del av verksamheten. Att leverera rätt kvalitet i rätt tid är en självklarhet för oss. Lika självklart är det att ständigt arbeta för att minska vår påverkan på miljön. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO9001 och miljöcertifierade enligt ISO14001 vilket är en trygghet för dig som kund och en hjälp för oss i vårt arbete att ständigt bli bättre.

Kvalitet i alla led
Axess Logistics kvalitetsarbete bygger på våra medarbetares höga kompetens och engagemang. Vi söker ständigt nya vägar att reducera våra ledtider samt effektivisera och förbättra våra processer, produkter och tjänster. Vi utvecklar kundunika lösningar och effektiva verkstads- och logistiklösningar som skapar mervärde för dig som kund. Genom att arbeta nära våra kunder fångar vi upp behov och önskemål som leder till nya innovativa lösningar.

En hållbar utveckling
Vi strävar mot att minska vår påverkan på miljön. Genom olika åtgärder ser vi till att vi minimerar våra utsläpp av växthusgaser till luften och metaller till avloppsvatten. Vårt miljöarbete följer vi upp genom regelbundna externa och interna revisioner i syfte att bli ännu bättre.