BYT LAND

SPRÅK

Nyheter

Transportledtider

Transportledtider

Vi ser effekt av Bonus-Malus nu genom ett större flöde på order in i våra system.

Transportledtider

Transportledtider

Med kort varsel har vi fått till oss att båten ifrån Södertälje är inställd till helgen.

Transportledtider

Transportledtider

Vi ligger relativt bra till vad det gäller ledtider runt om i landet.

Transportledtider

Transportledtider

Situationen blir allt bättre efter de senaste veckornas vädersituation.

Transportledtider

Transportledtider

Transporterna ut ifrån terminal varierar en aning beroende på vart i landet transporterna går ifrån....

Transportledtider

Transportledtider

Transporterna ut ifrån terminal påverkas runt om i landet pga rådande väderlek.

Transportledtider

Transportledtider

Transporterna ut ifrån terminal ligger enligt ledtid runt om i landet. Ser man till Norrland har vi ...

Transportledtider

Transportledtider

Transporterna ut ifrån LC ligger enligt ledtid runt om i landet.

Transportledtider

Transportledtider

Vi ligger just nu bra till vad gäller ledtiderna. Leveranser till Norrland kan fortfarande släpa l...