BYT LAND

SPRÅK

Nyheter

Transportledtider

Transportledtider

Halvvägs in i juni är trycket hårt, vi har haft stora utmaningar med en icke fungerande järnväg som ...

Transportledtider

Transportledtider

Vi taktar något bättre denna veckan, dock fortsatt högt tryck.

Transportledtider

Transportledtider

Med tanke på beslutet om Bonus/Malus som kommer träda i kraft 2018-07-01 så ser vi på Axess ett stor...

Transportledtider

Transportledtider

Med tanke på beslutet om Bonus Malus som kommer träda i kraft 2018-07-01 så ser vi på Axess ett stor...

Transportledtider

Transportledtider

Då trycket på orderingången är något starkare denna veckan än föregående bedömer vi att ligga kvar m...

Transportledtider

Transportledtider

Vi ser effekt av Bonus-Malus nu genom ett större flöde på order in i våra system.

Transportledtider

Transportledtider

Med kort varsel har vi fått till oss att båten ifrån Södertälje är inställd till helgen.

Transportledtider

Transportledtider

Vi ligger relativt bra till vad det gäller ledtider runt om i landet.

Transportledtider

Transportledtider

Situationen blir allt bättre efter de senaste veckornas vädersituation.